IMPRINT

Ons beleid duurt 14 dagen. Als er 14 dagen verstreken zijn sinds uw aankoop, kunnen we u helaas geen restitutie of omruiling aanbieden.

Juridische onthulling
Informatie in overeenstemming met sectie §5 TMG
BLCK Concept GmbH
Spatzenweg 7
48282 Emsdetten
Duitsland
Vertegenwoordigd door
Armin Omerovic
Contact
E-mail: support@pegadorfashion.com
Internetadres: www.pegadorfashion.com
Telefoon: +49 2572 9591620
Registreer invoer
Vermelding in Handelsregister
Registernummer: HRB 11669
Register Hof: Steinfurt
BTW-indentificatienummer in overeenstemming met sectie §27a van de Duitse btw-wet:
DE815361503
ontkenning
Verantwoordelijkheid voor inhoud
De inhoud van onze pagina's is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We kunnen echter de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud niet garanderen. Volgens de wettelijke bepalingen zijn wij bovendien verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze webpagina's. Houd er in dit verband rekening mee dat we daarom niet verplicht zijn om alleen de doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Onze verplichtingen om het gebruik van informatie onder algemeen geldende wetten te verwijderen of blokkeren, blijven hier onverminderd van vallen overeenkomstig §§ 8 tot 10 van de Telemediawet (TMG).
Verantwoording voor links
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe links (naar webpagina's van derden) ligt uitsluitend bij de exploitanten van de gelinkte pagina's. Geen schendingen waren duidelijk voor ons op het moment van koppelen. Mocht een juridische overtreding ons bekend worden, zullen we de betreffende link onmiddellijk verwijderen.
Auteursrechten
Onze webpagina's en hun inhoud vallen onder de Duitse auteursrechtwetgeving. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de wet (§§ 44a en volgende van de auteursrechtwetgeving), is voor elke vorm van gebruik, reproductie of verwerking van werken die onder de bescherming van het auteursrecht op onze webpagina's vallen, voorafgaande toestemming van de respectieve eigenaar van de rechten vereist. Individuele reproducties van een werk zijn alleen toegestaan voor privégebruik en mogen dus niet direct of indirect dienen voor inkomsten. Ongeautoriseerd gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken is strafbaar (§ 106 van de copyrightwet).

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

<b></b><p style="font-size:30px;"><b>DON'T miss out …!</b><br><br></p>